Information til sagsbehandlere

 

En dropfodsstimulator er et hjælpemiddel og et alternativ til en dropfodsskinne. EL-KLINIKKEN afprøver, vurderer og tilpasser alle tilgængelige FES/ dropfodsstimulatortyper. Det er meget individulet hvilken model, der er bedst egnede, hvorfor afprøvning og dialog om fordele og ulemper ved de forskellige muligheder er vigtig. Ansøgning laves på baggrund af afprøvning og vurdering af egnethed.  En dropfodsstimulator skal uden tvivl betragtes som et hjælpemiddel og ikke et træningsredskab – slukkes stimulatoren, vil borgeren igen være generet af dropfod. En ansøgning om hjælpemiddel fra EL-KLINIKKEN laves altid på baggrund af en praktisk afprøvning, vurdering af egnethed samt dialog med borgeren, der skal sikre fremtidigt brug. Som fysioterapeut med mange års arbejde indenfor genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade har jeg erfaring med, at netop dialogen er vigtig inden ansøgning om hjælpemiddel. Det bedst egnede hjælpemiddel er det, der bedst optimerer og støtter gangfunktionen samtidig med, at det har en høj grad af compliance. Sagt på en anden måde er det helt afgørende, at borgeren får et hjælpemiddel, der efterfølgende bliver brugt i hverdagen. Det er langt fra alle borgere med gangproblemer på baggrund af dropfod, der er bedst hjulpet af en dropfodsstimulator. Tilpasses en dropfodsstimulator ved EL-KLINIKKEN er nødvendige/ønskede opfølgninger de første 2 år inkluderet og med til at sikre at hjælpemidlet anvendes i hverdagen og fortsat er optimalt tilpasset.

Der er forsket en del i effekten af at benytte en dropfodsstimulator, og der er ikke tvivl om, at en dropfodsstimulator, når den er et egnet hjælpemiddel, har en positiv effekt på gangfunktionen samt en høj grad af brugertilfredshed. Konklusionerne stemmer godt overens med erfaringer fra praksis.

Udskiftning af elektroder og dele.

Ved en dropfodsstimulator som hjælpemiddel er der løbende udgifter til elektroder og dele. Elektroderne og andre dele, der skal udskiftes, er en integreret og nødvendig del af hjælpemidlet og en principafgørelse (63-14) fra Ankestyrelsen fastslår, at udgifter til elektroder til en dropfodsstimulator skal dækkes af kommunen. Elektroder købes i årspakker ved EL-KLINIKKEN og faktureres via EAN- fakturering.

Du er som sagsbehandler meget velkommen til at kontakte for uddybende information eller lave en aftale om at se en afprøvning/tilpasning og få mere kendskab til hjælpemidlet.

Information om priser mv. kan indhentes ved kontakt til info@el-klinikken.dk

Indeholder henvendelse personfølsomme oplysninger anvend da Digital Post (CVR: 34911819)