Træning med elektrisk stimulation

El-stimulation har mange anvendelsesområder herunder smertebehandling, funktionel træning, styrketræning og restitution. Træning med elektrisk stimulering er en voksende og anerkendt behandlings og træningsform, både inden for fysioterapien og sportsverdenen.

For at styrketræne en muskel mest effektivt skal den trænes tungt og til udtrætning. På den måde aktiveres flest muskelfibre. Desværre er det ofte vanskeligt ved en skade i hjernen eller sclerose at træne musklen ved høje belastninger pga. det nedsatte signal mellem hjerne og muskel eller øget træthed. Muskler der er inaktive ændrer karakter. De bliver svage, mister deres udholdenhed og bliver tiltagende sværere at aktivere.

Ved træning med elektrisk stimulering aktiveres musklen direkte via nerven ved hjælp af elektroder på huden. På den måde kan styrke og udholdenhed øges og forudsætningerne for at genvinde kontrol over musklen bedres. Apparaterne til træning med elektrisk stimulering er blevet bedre og langt mere brugervenlige, og den elektriske stimulering er (afhængig af apparattype) blevet mindre ubehagelig og uden bivirkninger.

Inden for træning med elektrisk stimulering er EL-KLINIKKENs fokusområde patienter med funktionsnedsættelse i forhold til gang på baggrund af erhvervet hjerneskade eller sclerose. Elektrisk stimulering af muskler kan med fordel anvendes i andre genoptræningsforløb, og du er velkommen til at tage kontakt for at forhøre dig om muligheder og erfaringer.